Kontakt

ROYAL MEDIA s.r.o.
Na letisko 2088/19
05801 Poprad
Slovensko

Telefón:

+421 949 743 303

E-mail:

info@webroyal.sk

O spoločnosti ROYAL MEDIA s.r.o.:

IČO: 46 867 490

DIČ: 2023614153

Zodpovedný vedúci:

Marek Kilian

marek@webroyal.sk

+421 949 743 303

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj (odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa)

Konštantínova 6, 08001 Prešov 1, Slovensko

http://www.soi.sk

Registrácia a registračné číslo:

Okresný súd Prešov

Grešova 3, 08042 Prešov, Slovensko

26837/P

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s

Michalská 18, Bratislava, 815 63, Slovensko

IBAN / SWIFT: SK9275000000004021761077 / CEKOSKBX

Nechajte si zadarmo vypracovať cenovú ponuku na e-shop.

Funkcie a ceny

Kontaktná osoba:

Marek Kilian

E-mail: marek@webroyal.sk

Webová stránka:

www.webroyal.sk

Sledujte nás: